top of page
obrázok_2023-09-05_161042233.png

O čom je skauting?

Poslaním skautingu je vychovať mladých ľudí, ktorí sú sebavedomí, zodpovední, vstupujú do sveta s odhodlaním, schopní spolupracovať a sú aktívnymi členmi svojho okolia, či komunity.
Skauting takýmto spôsobom oslovuje novú generáciu a pomáha jej čeliť výzvam súčasnosti.

História Skautingu

image.png
image.png

Skauting je hnutie založené na vzdelávaní a výchove mládeže. Začalo v roku 1907 v Anglicku vojenským generálom Lordom Baden-Powellom a rýchlo sa rozšírilo po celom svete. Na území Slovenska sa skauting začal rozvíjať v roku 1913 vďaka A. B. Svojsíkovi. Poslaním skautingu je rozvíjať charakter, vzťahy s prírodou a spoluprácu. Skauti sa stretávajú na schôdzkach, táboroch a pri aktivitách, kde sa učia zručnostiam, pracujú na projektoch a budujú priateľstvá. Skauting je univerzálne hnutie, ktoré ponúka mládeži príležitosti pre osobnostný rast, dobrodružstvo a službu druhým.

Vzdelávanie

Vzťah k sebe

Vzťah k sebe

 • vlastné napredovanie – uvedomenie si seba a svojich silných a slabých stránok

 • zdravé sebavedomie a sebareflexia

 • zodpovednosť

 • spoľahlivosť, charakter

Vzťah k druhým

Vzťah k druhým

 • práca v tíme

 • komunikácia

 • uvedomenie si svojej roly v spoločnosti

 • riešenie konfliktov

 • byť aktívny občan

Vzťah k Bohu

 • hodnoty

 • hľadanie zmyslu života

 • nájdenie si vlastnej cesty

 • rešpektovanie viery

Skautská metóda

Viac na oficiálnej stránke 
Slovenský skauting

Sledujte Slovenský skauting aj na sociálnych sietiach

 • Facebook
 • Instagram
bottom of page