top of page

Spoznajte naše oddiely

3. oddiel vĺčat Vlčej stopy

7-10 rokov

Sme skupina malých vĺčiat a včielok, pre ktoré je veľmi dôležitá radostná atmosféra, vytváranie priateľstiev a učenie sa nových zručností.

Naše vĺčatá a včielky sa učia prostredníctvom hier, výletov a táborov. Tieto aktivity sú pre nás základnými prostriedkami na podporu ich rastu a rozvoja.

Cieľom nášho 3. oddielu vĺčat Vlčej stopy je poskytnúť deťom prostredie, kde sa môžu smiať, učiť sa a vytvárať trvalé priateľstvá. Veríme, že tieto zážitky a skúsenosti ich budú sprevádzať na ich ceste k rastu a úspechu.

Heslo vĺčat a včielok: "Buď stále lepším/ lepšou!"

Oddielová vodkyňa

3. oddielu vĺčat Vlčej stopy

Terézia Žarnayová

+421 907 266 185

8A5A9387.jpg

1. oddiel skautiek Kamélie 

11-14 rokov

Pre nás skautky je dôležité objavovanie nových území, priateľstiev a hodnôt. Skautky sa učia cez rôzne aktivity, ktoré nám pomáhajú rozvíjať sa a objavovať. Spoznávame miesta a prírodu, ale aj samé seba.

 

Hodnoty sú základ našej skautskej výchovy. Učíme sa čestnosti, službe, rešpektu k prírode a zodpovednosti. Tieto hodnoty nás formujú a pomáhajú vytvárať lepší svet.

 

1. oddiel skautiek Kamélie chce skautkám poskytnúť miesto na objavovanie, tvorenie priateľstiev a rast. Veríme, že skautské skúsenosti pomôžu dievčatám rásť a prispievať k lepšiemu svetu. Spolu objavujeme nové dimenzie života a tvoríme nezabudnuteľné spomienky.

Heslo skautiek: "Buď pripravená!"

Oddielová vodkyňa

1. oddielu skautiek Kamélie Prešov

Sofia Mikulová

+421 904 668 466

8A5A9379.jpg

9. oddiel skautov Zbojníkov 

11-14 rokov

V 9. oddiele skautov Zbojníkov spájame prax, prírodu a dobrodružstvo.

Učíme sa skautske techniky - stanovať, orientovať sa v prírode a poskytovať prvú pomoc. Tieto zručnosti nám dávajú istotu v prírode.

Príroda nás inšpiruje a učí. Obdivujeme jej krásy, objavujeme rôzne ekosystémy a učíme sa o ochrane životného prostredia.

V našom oddiele si ctíme čestnosť, zodpovednosť, rešpekt a službu druhým. Tieto hodnoty nás formujú.

Cieľom oddielu je poskytnúť chlapcom priestor na objavovanie, učenie sa, spojenie s prírodou a dobrodružstvo. Skautské skúsenosti ich formujú, budujú priateľstvá a zodpovedných občanov. Objavujeme prírodu, prekonávame výzvy a tvoríme nezabudnuteľné spomienky.

Heslo skautov: "Buď pripravený!"

Oddielový vodca

9. oddielu skautov Zbojníkov

Natanael Tall

+421 904 908 553

8A5A9413.jpg

3. oddiel roverov Fénixov

15-24 rokov

V 3. oddiele roverov Fénixov sa nespája len prax, príroda a dobrodružstvo, ale aj služba a pomoc druhým.

 

Príroda je náš učiteľ. Obdivujeme jej krásu a spoznávame jej silu, objavujeme rôzne ekosystémy a dbáme na ich ochranu.

 

Členovia nášho oddielu si uvedomujú pojmy ako spolupráca, empatia, vedenie či vnútorný svet, pretože už sami vedia, ako dôležité a náročné je ich budovať a následne aj zlepšovať.

 

Našim zámerom je vytvoriť pre dospievajúcich skautov a skautky priestor, kde stále objavujú, učia sa, spoznávajú, ale aj pomáhajú iným. Nasledujúc heslá ,,Veď príkladom” a ,,Slúžiť” ukazujeme mladším, že pomoc a obeta sú dôležité ako v skautskom, tak aj spoločenskom živote. Spolu sa podporujeme, prekonávame výzvy a zažívame výnimočné okamihy.

Heslá rangerov a roverov: "Veď príkladom!" a "Slúžim!"

Oddielový vodca

3. oddielu roverov Fénixov

Jakub Puchovský

+421 944 432 691

8A5A9342.jpg

6. Koedukovaný oddiel Dravých sokolov

6-14 rokov

6. Koedukovaný oddiel Dravých sokolov je aktívnym a rozmanitým skautským oddielom, ktorý sa pravidelne stretáva v našej útulnej klubovni v Teriakovciach.

 

Sme skupina plná nadšenia a oddanosti skautskej výchove, ponúkajúca širokú škálu aktivít a akcií pre
každého člena. Sme hrdí na naše rozdelenie do družiny pre malé Vĺčatá a pre starších skautov a skautky, pretože to nám umožňuje ponúknuť personalizovaný prístup a prispôsobiť sa individuálnym záujmom a potrebám.

 

Okrem toho sme aktívni v kultúrnych podujatiach v našej dedine a prispievame k rôznym akciám v našom zbore. Sme oddiel, ktorý nielen poskytuje príležitosti pre individuálny rast, ale aj aktívne prispieva k rozvoju spoločenstva, v ktorom pôsobíme.

 

Sme viac než len skautský oddiel - sme dynamická skupina mladých ľudí, ktorí s radosťou a zápalom pristupujú k dobrovoľníckym aktivitám a podporujú hodnoty skautingu nielen vo svojom živote, ale aj v životoch ostatných.

Heslo: V našom oddiele sa riadime všetkými heslami

Oddielový vodca

6. Koedukovaného oddielu Dravých sokolov

Adam Banas

+421 948 166 589

8A5A9329.jpg

2. oddiel Rodinného skautingu

25+ rokov

2. oddiel Rodinného skautingu alebo aj oddiel dospelých skautov, skautiek a rodičov bol založený v roku 2014.

 

V začiatkoch ponúkal priestor pre stretávanie sa rodičov na rôznych akciách a aktiviitách, na ktorých sa zúčastňovali aj ich deti, ale aj pre priateľov zboru, ktorý náš zbor rôzne podporovali.

 

Poslaním členov tohto oddielu je podpora v zbore počas roka rôznymi spôsobmi, či už svojou pomocou na rôznych akciách a táboroch, materiálnym vybavením zboru, ako aj podporou v podobe skúseností a rád, ktoré našim mladým odovzdávajú. Toto poslanie je aktuálne aj dnes, no zároveň ponúka priestor zažiť rodičom atmosféru a dobrodružstvá, ktoré zažívajú ich deti.

 

Dospelým skautom a skautkám ponúka možnosť byť naďalej dobrovoľníkmi v organizácii, v ktorej vyrástli, aby mohli mladším odovzdávať to, čo oni sami zažívali. 

Oddielový vodca

2. oddielu Rodinného skautingu

Jakub Jakabčin

+421 ‭910 581 507‬

Vedúca oddielu Rodinného skautingu
bottom of page