top of page

Registrácia 

Registrácia členov prebieha každý rok. Termín registrácie je do 31.1. aktuálneho roka. Počas celého roka ostáva možnosť doregistrovať nových členov za rovnakých podmienok, ako počas základnej registrácie.

SLSK-logo-zaklad-horizontal.png
Vypĺnte prihlášku
Odovzdajte prihlášku oddielovému vodcovi
Uhraďte registračný poplatok
Mám nárok na nejakú zľavu?

Ako na to?

V členskom poplatku je zahrnuté:

  • základné úrazové poistenie

  • 4-krát ročne časopis

  • zľavy na ubytovanie v medzinárodných skautských centrách.

bottom of page