top of page

Potrebujeme Vašu podporu

Vaše príspevky nám umožnia zlepšit naše aktivity a zažívať skautské dobrodružstvo naďalej.

Vaše dary nám pomôžu vytvárat' lepšie prostredie pre našich členov, aby sme im my mohli pomôcť viac k ich rozvoju.

Akákoľvek Vaša pomoc v našom poslaní sa odrazí v budovaní charakterov, pre lepšiu spoločnosť a našu budúcnosť.

 

Ďakujeme za Vaše rozhodnutie pomôcť nám a podporit' tak našu činnosť.

Ako nás môžete podporiť?

1

Materiálna pomoc

Našu činnosť môžete podporiť materiálne a finančne v priebehu celého roka. Váš dar, akýkoľvek bude, nám pomôže pokračovať v našej činnosti a formovať skautské dobrodružstvá. Ďakujeme.

IBAN: SK81 8330 0000 0021 0207 7972
Číslo účtu: 2102077972
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

Banka: Fio banka
Správa pre prijímateľa: Dar „meno“

2

2% z daní

S vašou pomocou vo forme 2 % z daní dávate našim skautským aktivitám nový rozmer.

Obchodné meno/ Názov:

Slovenský skauting, 33. zbor Ordo Salinae Prešov-Solivar


Sídlo: Teriakovce 174, 08005 Prešov


IČO: 005987210033


Právna forma prijímateľa: občianske združenie

3

Finančná pomoc

Vaša finančná pomoc a dary znamenajú pre naších členov lepšiu výchovu a vzdelávanie počas celého roka. Ak aj pre Vás znamená naša činnosť niečo dobré, môžete nás podporiť spôsobom, aký Vám najviac vyhovuje. Srdečne ďakujeme!

.

bottom of page