top of page

Zborová rada

Zborová rada je riadiacim orgánom zboru. Jej zloženie je odsúhlasené a schválené na zborovej schôdzi, na ktorej hlasovaním rozhodujú delegáti za jednotlivé oddiely.

 

Naša zborová rada má napríklad zborového vodcu a jeho zástupcu, ekonómku, foundraiserku zboru, ktorá ma na starosti rôzne projekty, a súčasťou sú aj vodcovia jednotlivých oddielov, ktorí svoje oddiely zastupujú.

 

Úlohou zborovej rady je riadiť jednotlivé procesy, pripravovať a napĺňať stratégiu zboru a podporovať pridružené oddiely v zbore, ktorým dáva zázemie a potrebné zdroje na ich činnosť.

 

Na čele zborovej rady je zborový vodca, ktorý je zároveň štatutárnym zástupcom zboru a teda zastupuje zbor aj pred inými organizáciami a inštitúciami.

Zborová rada.jpeg

Zborový vodca a
štatutárny zástupca

Jakub Puchovský

+421 944 432 691

Zástupca zborového vodcu

Timotej Škrepták

+421 948 279 267

Pivovarniková_edited.jpg

Ekonóm

Beáta Pivovarníková st.

Fundriser

Daniela Tallová

+421 911 432 865

Zborová rada_edited.jpg
bottom of page